Ocenianie kształtujące w nasze szkole
niedziela, 23 stycznia 2011 14:53

Ocenianie kształtujące, nazywane także „ocenianiem pomagającym się uczyć” jest w wielu krajach uważane za jeden z najbardziej obiecujących kierunków reformowania oświaty. Raport Organizacji Rozwoju Gospodarczego i Współpracy  z 2005 r. dowodzi skuteczności tego sposobu oceniania w poprawie wyników nauczania, przygotowania do uczenia się przez całe życie i wyrównywanie szans edukacyjnych. Centrum Edukacji Nauczycielskiej zajmuje się upowszechnianiem oceniania kształtującego w polskich szkołach od 2003 roku poprzez organizowanie szkoleń rad pedagogicznych i kursy internetowe.

Nauczyciel, który stosuje ocenianie kształtujące :

  • buduje atmosferę uczenia się, pracując z uczniami i rodzicami,
  • określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia,
  • wraz z uczniami ustala kryteria oceniania czyli to, co będzie brał pod uwagę przy  ocenie pracy ucznia,
  • rozróżnia funkcję oceny sumującej i kształtującej,
  • potrafi formułować pytania kluczowe,
  • stosuje efektywną informacje zwrotną,
  • wprowadza samoocenę i ocenę koleżeńską.

Szkolenie informacyjne Rady Pedagogicznej na temat oceniania kształtującego  odbyło się w naszej szkole 25 w października 2010 r. i uczestniczyli  w nim wszyscy nauczyciele zatrudnieni w naszej placówce .

Warto podkreślić, że ocenianie od lat jest największym problemem współczesnej szkoły. Wielu uczniów uczy się nie dla siebie ale dla ocen. Należy więc poszukiwać metod, które udoskonaliłyby nasz system oceniania. Mamy nadzieję, że  ocenianie kształtujące przyczyni się do poprawy wyników nauczania i zwiększy motywację dzieci do  uczenia się dla siebie, a nie dla ocen.

W bibliotece szkolnej można wypożyczyć literaturę dotyczącą OK.

ELEMENTY OCENIANIA KSZTAŁTUJĄCEGO